Regulamin

Rękojmi udziela DENTARIA – wszechstronna stomatologia,  dla poszczególnych zabiegów na określony czas , który jest liczony od momentu wykonania usługi stomatologicznej:
– stomatologia zachowawcza – wypełnienia kompozytowe w zębach stałych ( nie dotyczy zębów mlecznych) – 2 lata
– leczenie endodontyczne (kanałowe) – 3 lata
– uzupełnienia protetyczne wyjmowane (protezy całkowite i częściowe) – 3 lata
– uzupełnienia protetyczne stałe (korony, mosty) – 5 lat
– implanty – 10 lat

Warunkiem rękojmi jest przestrzeganie harmonogramu wizyt kontrolnych i profilaktycznych . Odbywają się one zazwyczaj co 6 miesięcy , jednak ze względu na indywidualne warunki zdrowotne i nawyki higieniczne lekarz prowadzący może wyznaczyć inną częstotliwość wizyt.

Rękojmia nie obejmuje:
– prac tymczasowych: koron tymczasowych, protez tymczasowych osadzanych bezpośrednio po usunięciu zębów,
– elementów mocujących (klamry, zasuwy) oraz podścieleń protez wyjmowanych,
– prac, które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta.

Jeśli po leczeniu zachowawczym (uzupełnieniu kompozytem ubytku próchnicowego w zębie) konieczne jest przeprowadzenie leczenia endodontycznego (kanałowego) wówczas Pacjent ponosi tylko koszt tego leczenia natomiast ponowne założenie wypełnienia jest w ramach już poniesionej wcześniej z tego tytułu opłaty.

Rękojmi nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku:
– niedostatecznej higieny jamy ustnej
– nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym
– nieprzestrzegania harmonogramu wizyt kontrolnych i profilaktycznych
– nieszczęśliwych wypadków
– istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i inne)

śledź nas na: