Znieczulenie ogólne

Znieczulenie ogólne

Leczenie zębów w narkozie – co to jest i po co?

Znieczulenie ogólne (narkozę), czyli stan czasowego, odwracalnego i całkowitego zniesienia świadomości, odruchów obronnych i reakcji na bodźce wykonuje się u pacjentów w celu zniesienia nieprzyjemnych doznań w trakcie zabiegu, przede wszystkim bólu, ale także w celu zapewnienia lekarzowi odpowiednich warunków do przeprowadzenia zabiegu.
Istotnym wskazaniem do wykonania znieczulenia jest również zniesienie strachu i stresu związanych z zabiegiem, co ma szczególne znaczenie u dzieci lub osób niepełnosprawnych, a także u ludzi o podwyższonym poziomie lęku związanego z zabiegiem operacyjnym. Brak współpracy pacjenta, reakcja stresowa mogą pogarszać przebieg leczenia, utrudniają, a czasem wręcz uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zabiegu.
W stomatologii znieczulenie ogólne wykonuje się przede wszystkim z powodu lęku pacjenta i związanego z nim braku współpracy, ale także przy długich zabiegach w celu zapewnienia pacjentowi komfortu.
Dla dzieci jest ważne, aby wizyta u stomatologa nie łączyła się ze stresem i bólem, gdyż pamięć tych zdarzeń pozostaje na resztę życia.

Dzieci młodsze (2-6 lat), które boją się wizyty u dentysty, trudno jest w sposób racjonalny przekonać do leczenia w znieczuleniu miejscowym. Często dzieci te posiadają już negatywne wspomnienia związane z próbami leczenia “na siłę” lub dolegliwości bólowe zębów uniemożliwiają skuteczną współpracę. Ponadto w pierwszym etapie, przy rozległej próchnicy, często nie ma czasu na rozciąganie leczenia w czasie. Znieczulenie ogólne pozwala na bezpieczne, jednoczasowe wyleczenie wszystkich zębów w optymalnych dla stomatologa warunkach, co przekłada się na jakość postępowania. Z naszych doświadczeń wynika, że z reguły dzieci, nawet małe i wcześniej niewspółpracujące, przy kolejnych wizytach kontrolnych lub późniejszym leczeniu chętnie wracają do dentysty i nie wymagają dalszej pomocy anestezjologa.

śpiące dziecko w narkozie

Jak wygląda zabieg?

Dzieci po przybyciu do przychodni i zakwalifikowaniu do zabiegu (na podstawie wypełnionej ankiety i rozmowy z anestezjologiem) otrzymują doustnie syrop uspokajający, który w ciągu 15-20 min. redukuje poziom lęku i powoduje niepamięć (dziecko pamięta jedynie przyjście do przychodni i zabawę). Następnie dziecko jest usypiane przy pomocy inhalacji gazów anestetycznych. We śnie zakładamy wkłucie dożylne i po podaniu dalszych leków zakładamy do tchawicy specjalną rurkę intubacyjną, przez którą dziecko oddycha w trakcie zabiegu. Rurka ta pozwala z jednej strony na bezpieczne zapewnienie wentylacji w trakcie zabiegu, z drugiej strony pozwala stomatologowi na spokojne, pełne leczenie zębów z użyciem wszystkich nowoczesnych technik i materiałów stomatologicznych. Przez cały czas zabiegu funkcje życiowe dziecka są szczegółowo monitorowane, a sen utrzymywany jest przez precyzyjne dozowanie środków nasennych i przeciwbólowych przy pomocy nowoczesnego aparatu do znieczulenia. Uzupełniane są dożylnie płyny, co zapobiega odwodnieniu organizmu związanym z przerwą w piciu.

Po zakończeniu zabiegu leki anestezjologiczne zostają wstrzymane, a po kilku minutach dziecko budzi się. Tuż przed obudzeniem rurka intubacyjna zostaje usunięta.
Po zabiegu dziecko przebywa z rodzicami w pokoju wybudzeniowym.
Po znieczuleniu dziecko przez kilka następnych godzin pozostaje nadal pod resztkowym działaniem środków znieczulających, co manifestuje się początkowo sennością, zmiennością nastroju, niewielkimi zaburzeniami koordynacji i równowagi. Z tego względu dziecko musi pozostać w przychodni do obserwacji, co najmniej 1 godzinę po zakończeniu znieczulenia, a przez resztę dnia wymaga zwiększonego, ciągłego nadzoru ze strony rodziców/opiekunów. Po zabiegu można podawać picie po 1.5 godziny. W razie wątpliwości anestezjolog jest zawsze osiągalny telefonicznie.

Dlaczego warto nam zaufać?

W naszej przychodni specjalizujemy się w zabiegach stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym przede wszystkim u dzieci (ale także dorosłych) od wielu lat i do tej pory wykonaliśmy z powodzeniem setki zabiegów zarówno u dzieci zdrowych, jak i z różnymi chorobami towarzyszącymi, także u dzieci niepełnosprawnych i z wadami rozwojowymi. Posiadamy odpowiednie doświadczenie i niezbędny sprzęt do przeprowadzania bezpiecznych znieczuleń.
Obecnie, po nawiązaniu współpracy z fundacją Cor Infantis oraz po szkoleniu w Klinice Uniwersyteckiej w Muenster (Niemcy) w Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej rozpoczęliśmy  jako pierwsi ambulatoryjne znieczulenia dzieci z sercem jednojamowym (HLHS, DORV,) zarówno po operacji Glenna, jak i Fontany.

leczenie zębów u dziecka w znieczuleniu ogólnym

Czy należy liczyć się z komplikacjami w trakcie znieczulenia?

Nie istnieją procedury medyczne całkowicie pozbawione ryzyka wystąpienia komplikacji. Procedury wykonywane w trybie planowym, u przygotowanych pacjentów są obarczone minimalnym ryzykiem wystąpienia powikłań.

Podczas sedacji lub znieczulenia ogólnego poważne komplikacje występują niezmiernie rzadko. Dzięki ciągłemu monitorowaniu funkcji życiowych dziecka anestezjolog ma możliwość natychmiastowego reagowania na ewentualne odchylenia od stanu prawidłowego. Nowoczesne leki anestezjologiczne charakteryzują się szybkim i krótkim działaniem oraz minimalną liczbą działań ubocznych.  Mimo prawidłowego postępowania mogą wystąpić następujące komplikacje:

  • Rzadko: zasinienia lub niewielkie krwiaki w miejscu wkłucia kaniuli dożylnej, lekkie reakcje alergiczne na leki w postaci wysypki skórnej, mdłości lub świądu. Zaburzenia te ustępują samoistnie i nie wymagają leczenia.
  • Bardzo rzadko: zapalenie żyły w miejscu wkłucia, uszkodzenia skóry lub tkanek miękkich w wyniku podania leków, nudności lub wymioty.  Najczęściej ustępują samoistnie lub też poddają się łatwo leczeniu.
    Aspiracja, czyli dostanie się treści pokarmowej do płuc, co z kolei może wywołać ciężkie zapalenie płuc; ciężka reakcja alergiczna w postaci obrzęku śluzówek, w tym krtani, z niewydolnością oddechową i krążeniową oraz drgawkami. Stan taki wymaga leczenia szpitalnego.
  • Wyjątkowo rzadko: zakażenia naczyń, które nieleczone mogą się rozszerzać wraz z krwioobiegiem i doprowadzać do zakażeń w innych organach, hypertermia złośliwa z niewydolnością krążeniowo-oddechową u osób predysponowanych genetycznie, zakrzepica lub zatorowość dużych naczyń, zaburzenia układu krążenia lub oddychania, przede wszystkim u osób obciążonych przewlekłymi lub wrodzonymi chorobami układu krążeniowo-oddechowego.
Zarezerwuj Wizytę Online
Wyraża zgodę na przetwarzanie danych w zakresie świadczenia usług medycznych. Polityka prywatności